Tổ hợp chung cư The K Park Hà Đông nằm nằm tại Tòa nhà Văn Phú hà đông, chiếc rốn hành chánh của quận HĐ Hà Đông chiếm hữu hạ tầng giao thông dễ chơi như tuyến phố Fe trên cao mèo Linh-HĐ Hà Đông, tuyết ô tô buýt Cấp Tốc …