đây chính là Cao ốc phức hợp ban đầu của Samland Hà Nội, mang sáng tạo “cuộc sinh hoạt xanh, an lành and ích lợi ghi sâu cá tính Nhật bạn dạng” lưu lại bước đột phá cần thiết trong tiến trính Bắc tiến của Samland. Chung cư Samsora Premier gồm …