Quần thể Sun Grand City Ancora Lương Yên của Tập đoàn Sun Group với quy mô xây dựng 16,666m2 bao gồm tổ hợp căn hộ đẳng cấp, giữa thương mại và dịch vụ tiện lợi. Tòa nhà Sun Grand City Ancora Lương Yên là Dự án cao cấp sang trọng view …